Thumbnails
 
Buddy Guy

Buddy Guy

@ Monterey Jazz Festival, 1992